Navigácia

Piatok 26. 2. 2021

Zrnká múdrosti

 

"Učiť možno slovami, vychovávať len príkladom." (J. A. Komenský)

 

"Každý , kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom." (čínske príslovie)

 

"Nech si hovoria čokoľvek, v skutočnosti majú žiaci i učitelia školu radi: sú tam prestávky." (Eduard Bass)

 

"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám." (neznámy autor)

 

"Učivu rozumiete dokonale vtedy, ak ste ho schopní vysvetliť aj vlastnej babke." (Albert Einstein)

 

"Iba život, ktorý žijeme pre ostatných stojí za to." (Albert Einstein)

 

"Vzdelanie je to, čo človeku zostane, keď zabudne všetko, čo sa naučil." (Burrhus F. Skinner)

 

 

Milí priatelia, srdečne Vás vítame na EduPage

Základnej školy s materskou školou

v Nižnej Slanej.

Na našej stránke nájdete množstvo užitočných a zaujímavých informácií o našej škole, ako aj o aktuálnych udalostiach prezentovaných vo veľkom množstve rozmanitých fotogalérií. Prajeme Vám príjemnú prehliadku.

 

Novinky

 • Vážení rodičia a žiaci.

  Budúci týždeň od pondelka 22.2. do piatka 26.2. 2021 bude prebiehať celoslovenské podujatie Kam na strednú - Virtuálne dni otvorených dverí

  Stredné školy si k tomuto termínu pripravujú svoje profily, kde sa prostredníctvom videí a fotografií chcú predstaviť študentom základných škôl a ich rodičom.

  Do podujatia sa zapojilo už viac ako 330 stredných škôl z celého Slovenska.

  Okrem moderného dizajnu a atraktívneho obsahu cez videá sme doplnili možnosť interakcie so strednými školami formou online chatu.

 • Vážení rodičia a milí žiaci,

  v termíne od 22. februára 2021 do 26. februára 2021 budú jarné prázdniny pre Košický kraj.

  Prajeme Vám príjemné prežitie jarných prázdnin, oddýchnite si a načerpajte energiu do ďalších dní.

  Po prázdninách od 1.marca sa školy budú naďalej riadiť rozhodnutím MŠVVaŠ SR a celoštátnym COVID automatom, s výsledkami ktorého súvisí možný návrat detí do škôl. Keďže sa situácia neustále mení, aktuálne informácie Vám poskytneme priebežne.

  Upozornenie:

  Ak v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie bude možné po jarných prázdninách prezenčné vyučovanie niektorej kategórie žiakov, je podmienené preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na COVID -19 aspoň jedného zákonného zástupcu, tiež aj žiaka 5.- 9.ročníka.

 • Termíny na vzdelávanie v strednej škole

  1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

  2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

 • - testovanie žiakov 5. a 9. ročníka,

  - prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

  2. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Letná 14, 049 23 Nižná Slaná
 • +421587951124

Fotogaléria